top of page

Aitäh, et toetad meid!

Fookus kogudus

Eesti

Saaja

EKNK Fookus Kogudus

Arveldusarve (Swedbank)

Selgitus

Palun lisa selgitus:

  • Kümnis

  • Annetus

  • Eesmärgipärane annetus (näiteks Alfa kursus vm)

Focus Church

USA - On-Line

Focus Church General Giving Class 40

By Mail

AGWM - Focus Church

1445 N Boonville Ave

Springfield, Mo 65802

Please Specify: Acct. 2656445

Class 40 - Focus Church General Giving

Eestis ja Ameerika Ühendriikides tehtud annetused kuuluvad maksuvabastuse alla vastavalt asukohariigi seadusandlusele.

bottom of page